A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Powiadomienie o możliwości włączenia syren alarmowych
» Prognoza pogody na 48 godzin - 8.11.2018 r.
» Protokół Nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej w dniu 28.09.2018 r.
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
 • Gospodarka odpadami
 • Informacja o zasadach gospodarowania odpadami

  INFORMACJA O ZASADACH GOSPODAROWANIA ODPADAMI

  Wójt Gminy Wilczęta przypomina mieszkańcom Gminy Wilczęta, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest wytworzona w gospodarstwach domowych każda ilość odpadów komunalnych zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XIII/129/12 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 listopada 2012 r.:

  Frakcje odpadów wymienione poniżej odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z przyjętym harmonogramem i są to:
  1) papier i tektura,
  2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
  3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
  4) odpady ulegające biodegradacji,

  Natomiast pozostałe frakcje odpadów właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów, są to:
  1) przeterminowane leki i chemikalia,
  2) zużyte baterie i akumulatory,
  3) użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4) odpady budowlano – remontowe, poochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, ana wykonanie których, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administaracji – budowlano architektonicznej,
  5) zużyte opony,
  6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

  Do punktu slektywnego zbierania mieszkańcy mogą również oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

  Ponadto conajmniej raz w roku organizowana jest przez firmę odbiarającą odpdy nieodpłatna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilczęta jako tzw. ,,wystawka'. Informacja o terminie zbiórki zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.

  W każdej miejscowości Gminy ustawione są punkty segregacji odpadów tzw. ,,gniazda' z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów typu: szkło i plastik, gdzie również można wrzucać posegregowane frakcje odpadów.

  Tak więc, biorąc pod uwagę dostępne możliwości niedpłatnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Wilczęta apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Wilczęta, aby nie składować odpadów w miejscach niedozwolonych typu: lasy, rowy itp, nie tworzyć dzikich wysypisk a także nie palić śmieci w przydomowych kotłowniach.

  WAŻNE: Każde gospodarstwo domowe, które jeszcze nie posiada pojemnika na śmieci, powinno się w taki pojemnik zaopatrzyć. Każde gospodarstwo domowe powinno mieć co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne.

  Wójt Gminy
  Beata Jarosz


  Data wprowadzenia: 2015-05-13 0938
  Data upublicznienia: 2015-05-13
  Art. czytany: 2496 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


   


  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


   


  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


   


  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


   


   


  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


     Dziennik Ustaw


   


  Monitor Polski


   


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


   


   


   

  Urząd Gminy w Wilczętach