A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 10.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 7.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 6.08.2020 r.
» Butkiewicz Antoni
» Dobrzeniecki Zdzisław
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • ZARZĄDZENIE Nr 16/2012

  OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WILCZĘTA W DRODZE II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

  RRBOś.6840.2.2011/2012
  ZARZĄDZENIE Nr 16/2012
  WÓJTA GMINY WILCZETA
  z dnia 19 marca 2012 roku


  w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych

  Na podstawie § 6 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Wilczęta z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wilczęta (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 184, poz. 2703) i Zarządzenia Nr 45/2008 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 17 października 2008 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta w drodze II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zawarte w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2.
  1. Niniejsze zarządzenie wraz z ogłoszeniem o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczętach i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugwilczeta.bip.doc.pl

  2. Informacja o ogłoszeniu przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w miejscowości Dębiny i Słobity i na stronie internetowej www.ugwilczeta.bip.doc.pl

  § 3.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Wilczętach.

  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba


  Data wprowadzenia: 2012-03-20 1139
  Data upublicznienia: 2012-03-20
  Art. czytany: 4389 razy

  » Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. - rozmiar: 50876 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach