A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  341/1/2/2010 Wilczęta, dnia 19.05.2010 r.

  ZAWIADOMIENIE
  O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy postępowania przetargowego: „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP
  w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta”

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
  Numer ogłoszenia: 130844-2010 z dnia 14.05.2010 r.,
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 135360 – 2010 z dnia 19.05.2010 r.

  Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta”

  Zmiana treści Specyfikacji jest następująca:

  1. Zmianie ulega w SIWZ : NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  URZĄD GMINY WILCZĘTA

  Poprawna treść: NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

  GMINA WILCZĘTA

  2. Zmianie ulega: ZAŁĄCZNIK NR 1do SIWZ - ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Urząd Gminy Wilczęta

  Poprawna treść: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Gmina Wilczęta

  3. Zmianie ulega: Załącznik 3 do SIWZ - UMOWA ( projekt ) “pomiędzy Urzędem Gminy Wilczęta”, “ zwanym dalej Zamawiającym”

  Poprawna treść: “pomiędzy Gminą Wilczęta” , “zwaną dalej Zamawiającym”

  Dodaje się do treści umowy: w § 16 BILANS ŚRODKÓW FINANSOWYCH, FAKTUROWANIE

  tiret 7 o treści: “płatnikiem faktur w imieniu Gminy Wilczęta będzie Urząd Gminy Wilczęta”

  4. Zmianie ulega: Załącznik nr 5 do projektu umowy-UMOWA O PRZELEW WIERZYTELNOŚCI § 3. 2. Zbywający jest wierzycielem Urzędu Gminy Wilczęta zwanego dalej Dłużnikiem.

  Poprawna treść: § 3. 1. Zbywający jest wierzycielem Gminy Wilczęta zwanej dalej Dłużnikiem.

  Punkt 3 oznacza się, jako pkt 2.

  Poprawna treść załącznika Nr 1 do SIWZ – Oferta przetargowa - stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

  W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

  Załączniki::
   załącznik Nr 1 do SIWZ
   załącznik Nr 2 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba


  Data wprowadzenia: 2010-05-19 1048
  Data upublicznienia: 2010-05-19
  Art. czytany: 3389 razy

  » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - rozmiar: 39599 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁĄCZNIK NR 1do SIWZ- OFERTA - rozmiar: 38583 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach