A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 10.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 7.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 6.08.2020 r.
» Butkiewicz Antoni
» Dobrzeniecki Zdzisław
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • Sesje w 2003 roku
 • IV sesja z dnia 8 lutego 2003r.

  porządek obrad i protokół

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) nabycia na mienie komunalne nieruchomości
  2) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
  3) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczęta,
  4) zasad udzielania bonifikaty, oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania rozkładania na raty cen nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszka-niowe sprzedawanych użytkownikom wieczystym,
  5) przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-wiązywania Problemów Alkoholowych,
  6) uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta.
  7) uchwalenia budżetu na rok 2003.
  8) powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. Utrzymania Dróg Komunalnych Gminy Wilczęta.
  9) nabycia na mienie komunalne działek niezabudowanych Nr 49/22 i Nr 49/24 o powierzchni 694 m2.
  10) nabycie na mienie komunalne nieruchomości Gminnej Spółdzielni „Samopo-moc Chłopska” w Młynarach.
  6. Interpelacje, wnioski, zapytania.
  7. Zakończenie obrad.  Protokół w załączeniu


  Data wprowadzenia: 2003-07-09 1213
  Data upublicznienia: 2003-07-09
  Art. czytany: 5172 razy

  » protokół - rozmiar: 204288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Rejestr zmian:
  2004-02-03
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: admin2

  2003-07-09
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: admin2
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach