A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Dębinach
» Prognoza pogody na 48 godzin 22.07.2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego - prowadzenie PP w Słobitach
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego - prowadzenie PP w Wilczętach
» Prognoza pogody na 48 godzin 17.07.2019 r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Zmiany w budżecie
 • Zarządzenie Wójta

  zmiany w budżecie

  Zarządzenie Nr 16/2003
  Wójta Gminy Wilczęta
  z dnia 27.06.2003r.


  w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2003.

  Na podstawie art.126 ust.3 i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ) oraz § 8 pkt.2 uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Wilczęta z dnia 08 lutego 2003r.

  WÓJT G M I N Y W I L C Z Ę T A zarządza, co następuje:

  § 1

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 4.967.354 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 12.029 zł . - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  W łącznej kwocie dochodów zawarte są:
  1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 482.227 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.029 zł .
  2) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 70.964 zł
  3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.000 zł.
  4) subwencje ogólne na kwotę 2.265.223 zł.

  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.533.954 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 12.029 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
  W łącznej kwocie wydatków zawarte są:
  1).wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 482.227 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.029 zł.
  2).wydatki majątkowe na kwotę 1.150.833 zł .
  3). Przenosi się wydatki w rozdziale na kwotę 11.865 zł.
  Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


  3. Przedkłada się po zmianie plan finansowy z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie:
  1) dochody po zmianie wynoszą 482.227 zł.
  2) wydatki po zmianie wynoszą 482.227 zł.
  Zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  Wójt Gminy Wilczęta

  Andrzej Nowosielski


  Data wprowadzenia: 2003-07-03 1400
  Data upublicznienia: 2003-07-03
  Art. czytany: 4335 razy

  » załączniki - rozmiar: 195584 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Załęski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach