A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 24.01.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 23.01.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 22.01.2019 r.
» Skład Rady Gminy Wilczęta na lata2018-2023.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 21.01.2019
Zasiłek okresowy

Miejsce załatwienia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 1-3, p. T. Niska, p. B. Kazimierczuk

Wymagane dokumenty
1. Podanie
2. Zaświadczenie o dochodach ( z zakładu pracy, odcinek z renty, emerytury
3. Bezrobotni - zaświadczenie z PUP Braniewo

Miejsce odbioru
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 1-3

Opłaty
nie podlega

Termin załatwienia
do 30 dni

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Kosynierów Gdyńskich 25 za pośrednictwem kierownika GOPS w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z póżn. zm.).

Treść
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza:
1) na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł,
2) na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł,
3) na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł,
4) na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:
1) długotrwałą chorobę,
2) niepełnosprawność,
3) brak możliwości zatrudnienia,
4) brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
5) możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym rodzinya dochodem tej osoby lub rodziny, nie niższej jednak niż 19 zł na rodzinę.

Opracował
GOPS


Data wprowadzenia: 2003-07-04 1021
Data upublicznienia: 2003-07-04
Art. czytany: 2488 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Załęski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


 


GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


 


nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


 


nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


 


 


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


 Dziennik Ustaw


 


Monitor Polski


 


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


 


 


 

Urząd Gminy w Wilczętach