A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 14.12.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 13.12.2018 r.
» Projekt budżetu gminy na 2019 r.
» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029
» Prognoza pogody na 48 godzin - 12.12.2018 r.
IV/30/03 - nabycia na mienie komunalne nieruchomości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Młynarach

Z dnia: 8 lutego 2003 rokuUCHWAŁA Nr IV/30/03
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 8 lutego 2003 roku
w sprawie: nabycia na mienie komunalne nieruchomości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Młynarach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczęta do przejęcia na mienie komunalne Gminy nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Młynarach – położonych w obrębie wsi Wilczęta składających się z:
1) działki Nr 49/20 o pow. 1.812 m2, wraz z prawem własności budynku znajdu-jącego się na tej działce,
2) udziału wynoszącego ½ części w prawie użytkowania wieczystego działki 49/21 o pow. 724 m2 wraz z prawem współwłasności drogi położonej na tej działce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek


Data wprowadzenia: 2003-06-27 2055
Data upublicznienia: 2003-06-27
Art. czytany: 2569 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


 


GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


 


nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


 


nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


 


 


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


 Dziennik Ustaw


 


Monitor Polski


 


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


 


 


 

Urząd Gminy w Wilczętach