A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 23.01.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 22.01.2019 r.
» Skład Rady Gminy Wilczęta na lata2018-2023.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 21.01.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin - 18.01.2019 r.
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ogłoszenie o przetargu - Asystent rodziny

  Przetarg nieograniczony- Asystent Rodziny
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach ogłasza przetarg na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Projektu pt. „Rodzina to nasza przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączanie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekt konkursowy, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17. Przetarg w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności asystenta rodziny dla rodzin wskazanych przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań zgodne z wykonywaniem funkcji asystenta rodziny wg art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697,1292,2217).


  Data wprowadzenia: 2018-02-12 1329
  Data upublicznienia: 2018-02-12
  Art. czytany: 582 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 223114 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 1 - rozmiar: 245250 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 2 - rozmiar: 312503 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 3 - rozmiar: 305510 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 4a - rozmiar: 122048 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 4b - rozmiar: 450268 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 4c - rozmiar: 316463 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 4d - rozmiar: 276615 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 5 - rozmiar: 318269 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 6 - rozmiar: 229086 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 7 - rozmiar: 120674 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ryszard Żemier
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


   


  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


   


  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


   


  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


   


   


  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


     Dziennik Ustaw


   


  Monitor Polski


   


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


   


   


   

  Urząd Gminy w Wilczętach