A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2018
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zamówienie publiczne - kredyt w kwocie 438.000,00 zł.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 16.08.2018 r.
» Wykaz nieruchomości
» Informacja - wypłata świadczenia 'Dobry start'
» Prognoza pogody na 48 godzin - 14.08.2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'rok 2018': 21
1  XXXI/200/18 - 5 lipca 2018 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-07-06 1059 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXX/199/18 - 25 czerwca 2018 r
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok....
2018-06-28 1115 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXX/198/18 - 25 czerwca 2018 r
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok....
2018-06-28 1114 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXX/197/18 - 25 czerwca 2018 r
zmiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 roku....
2018-06-28 1112 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXX/196/18 - 25 czerwca 2018 r
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów ...
2018-06-28 1111 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXX/195/18 - 25 czerwca 2018 r
przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Wilczętach....
2018-06-28 1109 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXX/194/18 - 25 czerwca 2018 r
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2018-2028....
2018-06-28 1104 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
8  XXIX/193/18 - 25 kwietnia 2018 r.
wrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony do 7 lat, z ...
2018-04-30 0722 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXIX/192/18 - 25 kwietnia 2018 r.
ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków....
2018-04-30 0721 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXIX/191/18 - 25 kwietnia 2018 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-04-30 0719 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
11  XXIX/190/18 - 25 kwietnia 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018-2028....
2018-04-30 0714 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
12  XXVIII/189/18 - 21 marca 2018 r.
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa....
2018-03-26 1001 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
13  XXVIII/188/18 - 21 marca 2018 r.
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa....
2018-03-26 0957 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
14  XXVIII/187/18 - 21 marca 2018 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2018-03-26 0955 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
15  XXVIII/186 - 21 marca 2018 r.
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
kadry kierownic...
2018-03-26 0954 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
16  XXVIII/185/18 - 21 marca 2018 r.
podziału Gminy Wilczęta na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowy...
2018-03-26 0953 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
17  XXVIII/184/18 - 21 marca 2018 r.
podziału Gminy Wilczęta na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby radnych ...
2018-03-26 0951 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
18  XXVIII/183/18 - 21 marca 2018 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego „Popra...
2018-03-26 0950 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
19  XXVIII/182/18 - 21 marca 2018 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-03-26 0947 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
20  XXVIII/181/18 - 21 marca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2018- 2028...
2018-03-26 0944 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
21  XXVII/180/18 - 15 stycznia 2018 r.
uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-01-19 1114 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r.
» udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
» zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
» zmiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 roku.
» o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
» przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Wilczętach.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018-2028.
» wrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 7 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym.
» ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r.
Urząd Gminy w Wilczętach