A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2015
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 15.10.2019 r.
» Prognoza pogody 14.10.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin 13.10.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 11.10.2019 r.
» Zaproszenie do składania propozycji do ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020'
Ilość wiadomości z działu 'rok 2015': 48
1  XI/76/15 - 23 grudnia 2015 r.
wystąpienia Gminy Wilczęta ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew
Wiślany”....
2015-12-31 0843 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
2  XI/75/15 - 23 grudnia 2015 r.
uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w
Wilczętach....
2015-12-31 0841 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
3  XI/74/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzorów formularzy w zakresie podatku leśnego....
2015-12-31 0839 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
4  XI/73/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości....
2015-12-31 0837 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
5  XI/72/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego....
2015-12-31 0835 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
6  XI/71/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez wła...
2015-12-31 0833 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
7  XI/70/15 - 23 grudnia 2015 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2015-12-31 0831 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
8  XI/69/15 - 23 grudnia 2015 r.
uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r....
2015-12-31 0828 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
9  XI/68/15 - 23 grudnia 2015 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016-2025....
2015-12-31 0826 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
10  XI/67/15 - 23 grudnia 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-12-31 0823 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
11  XI/66/15 - 23 grudnia 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015-2025....
2015-12-31 0821 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
12  X/65/15 - 27 listopada 2015 r.
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmi...
2015-12-03 0936 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
13  X/64/15 - 27 listopada 2015 r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia...
2015-12-03 0933 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
14  X/63/15 - 27 listopada 2015 r.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta...
2015-12-03 0932 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
15  X/62/15 - 27 listopada 2015 r.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia wysokości tej o...
2015-12-03 0930 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
16  X/61/15 - 27 listopada 2015 r.
stawek podatku od środków transportowych...
2015-12-03 0929 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
17  X/60/15 - 27 listopada 2015 r.
stawek podatku od nieruchomości...
2015-12-03 0928 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
18  X/59/15 - 27 listopada 2015 r.
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok...
2015-12-03 0925 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
19  X/58/15 - 27 listopada 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r...
2015-12-03 0922 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
20  X/57/15 - 27 listopada 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025...
2015-12-03 0919 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
21  IX/56/15 - 24 września 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-09-30 0740 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
22  IX/55/15 - 24 września 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015-2025....
2015-09-30 0737 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
23  IX/54/15 - 24 września 2015 r.
ustalenia stawek opłat miesięcznych za energię cieplną wytwarzaną w kotłowniach
będących w...
2015-09-30 0735 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
24  VIII/53/15 - 24 czerwca 2015 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok....
2015-06-26 1142 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
25  VIII/52/15 - 24 czerwca 2015 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok....
2015-06-26 1141 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
26  VIII/51/15 - 24 czerwca 2015 r.
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej....
2015-06-26 1139 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
27  VIII/50/15 - 24 czerwca 2015 r.
przystąpienia Gminy Wilczęta do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania - Wysoczyzna Elbląska...
2015-06-26 1138 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
28  VIII/49/15 - 24 czerwca 2015 r.
zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego
przekazania zadań własnych w zakresie ...
2015-06-26 1135 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
29  VIII/48/15 - 24 czerwca 2015 r.
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka...
2015-06-26 1133 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
30  VIII/47/15 - 24 czerwca 2015 r.
ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej w formie pomocy rzeczowej, za...
2015-06-26 1130 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
31  VIII/46/15 - 24 czerwca 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-06-26 1126 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
32  VIII/45/15 - 24 czerwca 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025....
2015-06-26 1123 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
33  VIII/44/15 - 24 czerwca 2015 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania inwestycyjnego „Popra...
2015-06-26 1121 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
34  VII/43/15 - 28 kwietnia 2015 r.
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę...
2015-05-06 1054 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
35  VII/42/15 - 28 kwietnia 2015 r.
przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich...
2015-05-06 1051 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
36  VII/41/15 - 28 kwietnia 2015 r.
przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich...
2015-05-06 1010 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
37  VII/40/15 - 28 kwietnia 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-05-06 1005 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
38  VI/39/15 - 30 marca 2015 r.
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego...
2015-05-06 0948 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
39  V/38/15 - 13 marca 2015 r.
zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego
przekazania zadań własnych w zakresie ...
2015-03-18 1204 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
40  V/37/15 - 13 marca 2015 r.
chowania zwłok i sprawiania pogrzebu przez Gminę Wilczęta....
2015-03-18 1202 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
41  V/36/15 - 13 marca 2015 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2015-03-18 1201 Czytano:1091 razy » Przeczytaj artykuł
42  V/35/15 - 13 marca 2015 r.
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-
2018...
2015-03-18 1159 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
43  V/34/15 - 13 marca 2015 r.
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjal...
2015-03-18 1157 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
44  V/33/15 - 13 marca 2015 r.
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016...
2015-03-18 1155 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
45  V/32/15 - 13 marca 2015 r.
wprowadzenia Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich oraz ich
wyposażeniu znajdujących się ...
2015-03-18 0941 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
46  V/31/15 - 13 marca 2015 r.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości tej o...
2015-03-18 0939 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
47  V/30/15 - 13 marca 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-03-18 0936 Czytano:1057 razy » Przeczytaj artykuł
48  V/29/15 - 13 marca 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025...
2015-03-18 0932 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» wystąpienia Gminy Wilczęta ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”.
» uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Wilczętach.
» wzorów formularzy w zakresie podatku leśnego.
» wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.
» wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego.
» wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilczęta.
» zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r.
» uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016-2025.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r.
Urząd Gminy w Wilczętach