A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2014
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta.
» Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilczęta w drodze przetargu ustnego ograniczonego
» Prognoza pogody na 48 godzin - 15.10.2018 r.
» Wybory 2018 - Komunikaty obwodowych komisji wyborczych
» Wójt Gminy Wilczęta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. inwestycji i utrzymania dróg.
Ilość wiadomości z działu 'rok 2014': 63
1  IV/28/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich....
2014-12-29 1137 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
2  IV/27/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2014-12-29 1135 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
3  IV/26/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczęta....
2014-12-29 1133 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
4  IV/25/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia
spisów inwentaryzacyjnyc...
2014-12-29 1131 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
5  IV/24/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz P...
2014-12-29 1129 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
6  IV/23/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Wilczęta...
2014-12-29 1126 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
7  IV/22/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmio...
2014-12-29 1124 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
8  IV/21/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego....
2014-12-29 1122 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
9  IV/20/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ...
2014-12-29 1120 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
10  IV/19/14 - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2015 r....
2014-12-29 1116 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
11  IV/18/14 - 19 grudnia 2014 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025....
2014-12-29 1113 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
12  IV/17/14 - 19 grudnia 2014 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 r....
2014-12-29 1110 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
13  IV/16/14 - 19 grudnia 2014 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014- 2025....
2014-12-29 1107 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
14  III/15/14 - 8 grudnia 2014 r.
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na
2015 rok....
2014-12-10 1343 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
15  III/14/14 - 8 grudnia 2014 r.
uzupełnienia składu Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa
Rady Gminy Wilczęta na kadencję...
2014-12-10 1341 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
16  II/13/14 - 28 listopada 2014
stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku....
2014-12-03 0752 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
17  II/12/14 - 28 listopada 2014
stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku....
2014-12-03 0750 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
18  II/11/14 - 28 listopada 2014
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na
2015 rok....
2014-12-03 0748 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
19  II/10/14 - 28 listopada 2014
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 r....
2014-12-03 0744 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
20  I/9/14 - 28 listopada 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014- 2025....
2014-12-03 0742 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
21  I/8/14 - 26 listopada 2014 r.
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
Gospodarki Komunalnej, Bezpiecze...
2014-12-03 0740 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
22  I/7/14 - 26 listopada 2014 r.
powołania Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy
Wilczęta na kadencję lat 2014...
2014-12-03 0739 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
23  I/6/14 - 26 listopada 2014 r.
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta na kadencję lat
2014–2018 i ustalenia jej sk...
2014-12-03 0737 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
24  I/5/14 - 26 listopada 2014 r.
wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych, Gospodarki Komunaln...
2014-12-03 0736 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
25  I/4/14 - 26 listopada 2014 r.
wyboru przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych i
Rolnictwa Rady Gminy Wilczęta na kadenc...
2014-12-03 0734 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
26  I/3/14 - 26 listopada 2014 r.
wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta
na kadencję lat 2014-2018....
2014-12-03 0732 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
27  I/2/14 - 26 listopada 2014 r.
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczęta....
2014-12-03 0730 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
28  I/1/14 - 26 listopada 2014 r.
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta....
2014-12-03 0727 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
29  XXIII/220/14 - 26 września 2014 r.
zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Sołectwa Stare Siedlisko....
2014-10-03 0905 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
30  XXIII/219/14 - 26 września 2014 r.
dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wilczętach...
2014-10-03 0904 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
31  XXIII/218/14 - 26 września 2014 r.
przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Wilczęta na lata 2...
2014-10-03 0902 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
32  XXIII/217/14 - 26 września 2014 r.
określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalis...
2014-10-03 0901 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
33  XXIII/216 - 26 września 2014 r.
zmiany Statutu Gminy Wilczęta...
2014-10-03 0900 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
34  XXIII/215/14 - 26 września 2014 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania inwestycyjnego „Popra...
2014-10-03 0851 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
35  XXIII/214/14 - 26 września 2014 r.
zmiany uchwały budŜetowej Gminy Wilczęta na 2014 r...
2014-10-03 0846 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
36  XXIII/213/14 - 26 września 2014 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014- 2025...
2014-10-03 0844 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
37  XX/190/14 - 31 stycznia 2014 r.
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Wilczęta...
2014-08-26 0751 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
38  XXII/212/14 - 27 czerwca 2014 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu na 2013 rok....
2014-07-02 1121 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
39  XXII/211/14 - 27 czerwca 2014 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok....
2014-07-02 1119 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
40  XXII/210/14 - 27 czerwca 2014 r.
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi...
2014-07-02 1117 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
41  XXII/209/14 - 27 czerwca 2014 r.
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wilczętach....
2014-07-02 1114 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
42  XXII/208/14 - 27 czerwca 2014 r.
zatwierdzenia projektu systemowego „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podsta...
2014-07-02 1113 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
43  XXII/207/14 - 27 czerwca 2014 r.
sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XVI/157/13 Rady
Gminy Wilczęta z dnia 21 czerwca 2013...
2014-07-02 1111 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
44  XXII/206/14 - 27 czerwca 2014 r.
określenia warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własno...
2014-07-02 1108 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
45  XXII/205/14 - 27 czerwca 2014 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 r....
2014-07-02 0931 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
46  XXII/204/14 - 27 czerwca 2014 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014- 2025....
2014-07-02 0928 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
47  XXI-203-14 - 04 kwietnia 2014 r.
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wilczętach do załatwiania indywid...
2014-04-08 0925 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
48  XXI-202-14 - 04 kwietnia 2014 r.
zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach....
2014-04-08 0921 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
49  XXI-201-14 - 04 kwietnia 2014 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2014-04-08 0920 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
50  XXI-200-14 - 04 kwietnia 2014 r.
przystąpienia Gminy Wilczęta do Programu Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Wi...
2014-04-08 0918 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
51  XXI-199-14 - 04 kwietnia 2014 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 r....
2014-04-08 0915 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
52  XXI/198/14 - 04 kwietnia 2014 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014- 2025...
2014-04-08 0910 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
53  XX/197/14 - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie
posiłku albo świadcz...
2014-02-07 1039 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
54  XX/196/14 - 31 stycznia 2014 r.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie d...
2014-02-07 1037 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
55  XX/195/14 - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
doŜywiania „Pomoc gminy w z...
2014-02-07 1035 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
56  XX/193/14 - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach....
2014-02-07 1030 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
57  XX/192/14 - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2014-2020....
2014-02-07 1028 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
58  XX/191/14 - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy...
2014-02-07 1026 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
59  XX/189/14 - 31 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę....
2014-02-07 1022 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
60  XX/188/14 - 31 stycznia 2014 r.
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015....
2014-02-07 1021 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
61  XX/187/14 - 31 stycznia 2014 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2014 r....
2014-02-07 1019 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
62  XX/186/14 - 31 stycznia 2014 r.
przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
PoŜarnej....
2014-02-07 1017 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
63  XX/185/14 - 31 stycznia 2014 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014- 2025...
2014-02-07 1006 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
» w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczęta.
» w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych połoŜonych na terenie Gminy Wilczęta.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
» w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilczęta na lata 2014-2018”.
» w sprawie Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2015 r.
Urząd Gminy w Wilczętach