A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2013
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego upowszechnianie lekkiej atletyki
» Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego upowszechnianie piłki nożnej
» Zaproszenie do składania ofert na usuwanie odpadów z folii rolniczych
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.06.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 2.06.2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'rok 2013': 47
1  XIX/184/13 - 20 grudnia 2013 r.
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Wilczęta”....
2014-01-02 0903 Czytano:1563 razy » Przeczytaj artykuł
2  XIX/183/13 - 20 grudnia 2013 r.
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego....
2014-01-02 0901 Czytano:1411 razy » Przeczytaj artykuł
3  XIX/182/13 - 20 grudnia 2013 r.
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie...
2014-01-02 0859 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
4  XIX/181/13 - 20 grudnia 2013 r.
uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2014 r....
2014-01-02 0855 Czytano:2109 razy » Przeczytaj artykuł
5  XIX/180/13 - 20 grudnia 2013 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2014 – 2025....
2014-01-02 0853 Czytano:1487 razy » Przeczytaj artykuł
6  XIX/189/13 - 20 grudnia 2013 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2013 r....
2014-01-02 0850 Czytano:1689 razy » Przeczytaj artykuł
7  XIX/178/13 - 20 grudnia 2013 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2013- 2021....
2014-01-02 0848 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
8  XVIII/177/13 - 20.11.2013
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2013-11-25 0933 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
9  XVIII/176/13 - 20.11.2013
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia...
2013-11-25 0931 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
10  XVIII/175/13 - 20.11.2013
Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowa...
2013-11-25 0929 Czytano:1470 razy » Przeczytaj artykuł
11  XVIII/174/13 - 20.11.2013
stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku....
2013-11-25 0928 Czytano:1588 razy » Przeczytaj artykuł
12  XVIII/173/13 - 20.11.2013
zwolnień z podatku od nieruchomości...
2013-11-25 0926 Czytano:1527 razy » Przeczytaj artykuł
13  XVIII/172/13 - 20.11.2013
stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku...
2013-11-25 0925 Czytano:1579 razy » Przeczytaj artykuł
14  XVIII/171/13 - 20.11.2013
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na
2014 rok...
2013-11-25 0923 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
15  XVIII/170/13 - 20.11.2013
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2013 r...
2013-11-25 0920 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
16  XVIII/169/13 - 20.11.2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2013-2021...
2013-11-25 0917 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
17  XVII/168/13 - 20 września 2013
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie G...
2013-09-27 1303 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
18  XVII/167/13 - 20 września 2013
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Wilczęta na lata
2013-2016 z perspektywą do roku 20...
2013-09-27 1301 Czytano:1580 razy » Przeczytaj artykuł
19  XVII/166/13 - 20 września 2013
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wilczęta....
2013-09-27 1259 Czytano:1382 razy » Przeczytaj artykuł
20  XVII/165/2013 - 20 września 2013
zmiany uchwały budŜetowej Gminy Wilczęta na 2013 r....
2013-09-27 1256 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
21  XVI/163/13 - 21 czerwca 2013 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok....
2013-06-26 0947 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
22  XVI/162/13 - 21 czerwca 2013 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok....
2013-06-26 0946 Czytano:1503 razy » Przeczytaj artykuł
23  XVI/161/13 - 21 czerwca 2013 r.
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 „Progra...
2013-06-26 0943 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
24  XVI/160/13 - 21 czerwca 2013 r.
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta....
2013-06-26 0942 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
25  XVI/159/13 - 21 czerwca 2013 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości komunalnych położonych w obrębie ...
2013-06-26 0940 Czytano:1512 razy » Przeczytaj artykuł
26  XVI/158/13 - 21 czerwca 2013 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Ł...
2013-06-26 0938 Czytano:1622 razy » Przeczytaj artykuł
27  XVI/157/13 - 21 czerwca 2013 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Wi...
2013-06-26 0936 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
28  XVI/156/13 - 21 czerwca 2013 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Wi...
2013-06-26 0934 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
29  XVI/155/13 - 21 czerwca 2013 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w obrę...
2013-06-26 0933 Czytano:1574 razy » Przeczytaj artykuł
30  XVI/154/13 - 21 czerwca 2013 r.
zmiany uchwały Nr XV/146/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyznania pierw...
2013-06-26 0931 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
31  XVI/153/13 - 21 czerwca 2013 r.
zmiany uchwały Nr XV/145/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody...
2013-06-26 0929 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
32  XVI/152/13 - 21 czerwca 2013 r.
udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie....
2013-06-26 0927 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
33  XVI/151/13 - 21 czerwca 2013 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Popraw...
2013-06-26 0916 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
34  XVI/150/13 - 21 czerwca 2013 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2013 r....
2013-06-26 0912 Czytano:1449 razy » Przeczytaj artykuł
35  XVI/149/13 - 21 czerwca 2013 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2013- 2021...
2013-06-26 0908 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
36  XV/148/13 - 21 marca 2013 r
określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwol...
2013-03-27 0813 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
37  XV/147/13 - 21 marca 2013 r
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2013-03-27 0810 Czytano:1515 razy » Przeczytaj artykuł
38  XV/146/13 - 21 marca 2013 r
przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie Wi...
2013-03-27 0809 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
39  XV/145/13 - 21 marca 2013 r
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
komunalnej połoŜonej w obrębie W...
2013-03-27 0808 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
40  V/144/13 - 21 marca 2013 r
przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie St...
2013-03-27 0806 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
41  XV/143/13 - 21 marca 2013 r
funduszu sołeckiego na rok budŜetowy 2014....
2013-03-27 0804 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
42  XV/142/13 - 21 marca 2013 r
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrze...
2013-03-27 0803 Czytano:1606 razy » Przeczytaj artykuł
43  XV/141/13 - 21 marca 2013 r
zwolnienia Zakładu Komunalnego w Wilczętach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do...
2013-03-27 0801 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
44  XV/140/13 - 21 marca 2013 r
przedłużenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę....
2013-03-27 0800 Czytano:1525 razy » Przeczytaj artykuł
45  XV/139/13 - 21 marca 2013 r
przystąpienia do spółki Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...
2013-03-27 0758 Czytano:1511 razy » Przeczytaj artykuł
46  XV/138/2013 - 21 marca 2013 r
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2013 r....
2013-03-27 0755 Czytano:1651 razy » Przeczytaj artykuł
47  XV/137/2013 - 21 marca 2013 r
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2013- 2021....
2013-03-27 0752 Czytano:1466 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta”.
» zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
» zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
» uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2014 r.
» uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2014 – 2025.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2013 r.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2013- 2021.
» zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
» Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014.
Urząd Gminy w Wilczętach