A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2012 » XIII sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 14.12.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 13.12.2018 r.
» Projekt budżetu gminy na 2019 r.
» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029
» Prognoza pogody na 48 godzin - 12.12.2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'XIII sesja': 17
1  XIII/129/12 - 28 listopada 2012 r.
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od...
2013-08-06 1105 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
2  XIII/131/12 - 28 listopada 2012 r.
przedłużenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2012-12-06 0851 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
3  XIII/130/12 - 28 listopada 2012 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszk...
2012-12-06 0850 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
4  XIII/128/12 - 28 listopada 2012 r.
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wilczęta....
2012-12-06 0847 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
5  XIII/127/2012 - 28 listopada 2012 r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi...
2012-12-06 0846 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
6  XIII/126/12 - 28 listopada 2012 r.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości te...
2012-12-06 0844 Czytano:1150 razy » Przeczytaj artykuł
7  XIII/125/12 - 28 listopada 2012 r.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi....
2012-12-06 0843 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
8  XIII/124/12 - 28 listopada 2012 r.
przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii....
2012-12-06 0842 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
9  XIII/123/12 - 28 listopada 2012 r.
przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoh...
2012-12-06 0840 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
10  XIII/122/12 - 28 listopada 2012 r.
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie
Gminy Wilczęta na 2013 rok ....
2012-12-06 0838 Czytano:1062 razy » Przeczytaj artykuł
11  XIII/121/12 - 28 listopada 2012 r.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilczęta....
2012-12-06 0837 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
12  XIII/120/12 - 28 listopada 2012 r.
podziału Gminy Wilczęta na obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowy...
2012-12-06 0836 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
13  XIII/119/12 - 28 listopada 2012 r.
stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku....
2012-12-06 0834 Czytano:1118 razy » Przeczytaj artykuł
14  XIII/118/12 - 28 listopada 2012 r.
stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku....
2012-12-06 0833 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
15  XIII/117/12 - 28 listopada 2012 r.
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na
2013 rok....
2012-12-06 0832 Czytano:1103 razy » Przeczytaj artykuł
16  XIII/116/12 - 28 listopada 2012 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2012 r....
2012-12-06 0828 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
17  XIII/115/12 - 28 listopada 2012 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2012- 2021...
2012-12-06 0825 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
X sesja
XI sesja
XII sesja
XIII sesja
XIV sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilczęta i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
» przedłużenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
» uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta.
» wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
» terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
» przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
» przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
» programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Wilczęta na 2013 rok .
Urząd Gminy w Wilczętach