A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2012 » XI sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Powiadomienie o możliwości włączenia syren alarmowych
» Prognoza pogody na 48 godzin - 8.11.2018 r.
» Protokół Nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej w dniu 28.09.2018 r.
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
Ilość wiadomości z działu 'XI sesja': 12
1  XI/107/12 - 22 czerwca 2012 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu na 2011 rok....
2012-12-06 0924 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
2  XI/106/12 - 22 czerwca 2012 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok....
2012-12-06 0923 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
3  XI/105/12 - 22 czerwca 2012 r.
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wi...
2012-12-06 0922 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
4  XI/104/12 - 22 czerwca 2012 r.
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach....
2012-12-06 0918 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
5  XI/103/12 - 22 czerwca 2012 r.
w uchwale w sprawie wprowadzenia gminnego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieg...
2012-12-06 0916 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
6  XI/102/12 - 22 czerwca 2012 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
komunalnej połoŜonej w obrębie G...
2012-12-06 0915 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
7  XI/101/12 - 22 czerwca 2012 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i przyznania
pierwszeństwa w nabyciu nieruc...
2012-12-06 0914 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
8  XI/100/12 - 22 czerwca 2012 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i przyznania
pierwszeństwa w nabyciu nieruc...
2012-12-06 0912 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
9  XI/99/12 - 22 czerwca 2012 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2012 r....
2012-12-06 0909 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
10  XI/98/12 - 22 czerwca 2012 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2012- 2021...
2012-12-06 0906 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
11  XI/97/12 - 22 czerwca 2012 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania „ Poprawa warunków k...
2012-12-06 0905 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
12  XI/96/12 - 22 czerwca 2012 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania „Przebudowa dogi powi...
2012-12-06 0903 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
X sesja
XI sesja
XII sesja
XIII sesja
XIV sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budŜetu na 2011 rok.
» zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
» przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczęta dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
» Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach.
» w uchwale w sprawie wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
» wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości komunalnej połoŜonej w obrębie Góry Gmina Wilczęta.
» wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości komunalnych połoŜonych w obrębie Karwiny Gmina Wilczęta.
» wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości komunalnych połoŜonych w obrębie Gładysze Gmina Wilczęta.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2012 r.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2012- 2021
Urząd Gminy w Wilczętach