A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2012 » X sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata nad raportem o stanie gminy
» Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem gminy za 2018r.
» Zawiadomienia na posiedzenia Komisji Rady Gminy Wilczęta (25.06.2019)
» Zawiadomienie i materiały na V Sesję Rady Gminy Wilczęta kadencji 2018-2023 (28.06.2019)
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 21.06.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'X sesja': 11
1  X/95/12 - 28 marca 2012 r.
wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zniesienia przez Ministra
Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Br...
2012-12-04 1222 Czytano:1245 razy » Przeczytaj artykuł
2  X/94/12 - 28 marca 2012 r.
przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie St...
2012-12-04 1221 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
3  X/93/12 - 28 marca 2012 r.
wyrażenia zgody na wynajęcie budynków gospodarczych
stanowiących mienie komunalne Gminy Wilczę...
2012-12-04 1219 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
4  X/92/12 - 28 marca 2012 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2012-12-04 1218 Czytano:1349 razy » Przeczytaj artykuł
5  X/91/12 - 28 marca 2012 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze
Gminy Wilczęta....
2012-12-04 1216 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
6  X/90/12 - 28 marca 2012 r.
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Pro...
2012-12-04 1215 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
7  X/89/12 - 28 marca 2012 r.
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013....
2012-12-04 1214 Czytano:1362 razy » Przeczytaj artykuł
8  X/88/12 - 28 marca 2012 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
modernizację drogi powiatowej Słobity –...
2012-12-04 1213 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
9  X/87/12 - 28 marca 2012 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2012 r....
2012-12-04 1208 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
10  X/86/12 - 28 marca 2012 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2012 - 2021....
2012-12-04 1206 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
11  X/85/12 - 28 marca 2012 r.
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego...
2012-12-04 1204 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
X sesja
XI sesja
XII sesja
XIII sesja
XIV sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zniesienia przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Braniewie.
» przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Stare Siedlisko Gmina Wilczęta.
» wyrażenia zgody na wynajęcie budynków gospodarczych stanowiących mienie komunalne Gminy Wilczęta.
» wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
» zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Wilczęta.
» realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w gminie Wilczęta” na rok 2012.
» funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
» udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na modernizację drogi powiatowej Słobity – Łukszty.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2012 r.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2012 - 2021.
Urząd Gminy w Wilczętach