A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2009 » XXI sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego upowszechnianie lekkiej atletyki
» Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego upowszechnianie piłki nożnej
» Zaproszenie do składania ofert na usuwanie odpadów z folii rolniczych
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.06.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 2.06.2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'XXI sesja': 10
1  XXI/141/09 - 27 marca 2009 r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnych położonych w obrębie
Góry Gmina Wilcz...
2012-11-26 1321 Czytano:1532 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXI/140/09 - 27 marca 2009 r.
wyrażenia przez Radę Gminy Wilczęta zgody na prefinansowanie środków
finansowych należnych z ...
2012-11-26 1319 Czytano:1624 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXI/139/09 - 27 marca 2009 r.
zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach....
2012-11-26 1313 Czytano:1555 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXI/138/09 - 27 marca 2009 r.
opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku....
2012-11-26 1312 Czytano:1606 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXI/137/09 - 27 marca 2009 r.
ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych na obszarze
Gminy Wilczęta....
2012-11-26 1311 Czytano:1580 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXI/136/09 - 27 marca 2009 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Wilczęta....
2012-11-26 1309 Czytano:1689 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXI/135/09 - 27 marca 2009 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli, nagród dla nauczycieli oraz dodatku
mieszkaniowego....
2012-11-26 1308 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
8  XXI/133/09 - 27 marca 2009 r.
zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gładysze....
2012-11-26 1302 Czytano:1659 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXI/132/09 - 27 marca 2009 r.
przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach do realizacji
projektu systemoweg...
2012-11-26 1301 Czytano:1596 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXI/131/09 - 27 marca 2009 r.
współdziałania z Powiatem Braniewskim w realizacji zadań z zakresu współpracy z
organizacjami...
2012-11-26 1259 Czytano:1643 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
XXI sesja
XXII sesja
XXIII sesja
XXIV sesja
XXV sesja
XXVI sesja
XXVII sesja
XXVIII sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Góry Gmina Wilczęta.
» wyrażenia przez Radę Gminy Wilczęta zgody na prefinansowanie środków finansowych należnych z budżetu państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczętach z tytułu realizacji projektu pod nazwą: „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w Gminie Wilczęta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
» zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach.
» opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
» ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych na obszarze Gminy Wilczęta.
» zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Wilczęta.
» regulaminu wynagradzania nauczycieli, nagród dla nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.
» zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gładysze.
» przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach do realizacji projektu systemowego pt.: „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w Gminie Wilczęta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
» współdziałania z Powiatem Braniewskim w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy w Wilczętach