A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2008 » XVIII sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o drugim terminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Księżno.
» Terminy wypłat stypendiów w Urzędzie Gminy Wilczęta:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 16.04.2019 r.
» Zawiadomienie o terminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Słobity-Stacja, Góry.
» Informacje Rejonowych Komisji Wyborczych w Elblągu i Olsztynie
Ilość wiadomości z działu 'XVIII sesja': 10
1  XVIII/110/08 - 17 października 2008 r.
przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach do
realizacji projektu systemoweg...
2012-11-26 1138 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
2  XVIII/107/08 - 17 października 2008 r.
zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w
sprawie Słobickiego Obsza...
2012-11-26 1136 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
3  XVIII/106/08 - 17 października 2008 r.
zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w
sprawie Obszaru Chronioneg...
2012-11-26 1135 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
4  XVIII/105/08 - 17 października 2008 r.
zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w
sprawie Obszaru Chronioneg...
2012-11-26 1134 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
5  XVIII/104/08 - 17 października 2008 r.
nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Wilczęta nieruchomości Skarbu
Państwa – Agenc...
2012-11-26 1132 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
6  XVIII/103/08 - 17 października 2008 r.
nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Wilczęta nieruchomości Skarbu
Państwa – Agenc...
2012-11-26 1130 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
7  XVIII/102/08 - 17 października 2008 r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrębie
Dębiny Gmina Wilcz...
2012-11-26 1129 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
8  XVIII/101/08 - 17 października 2008 r.
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w
obrębie Wilczęta Gmin...
2012-11-26 1128 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
9  XVIII/100/08 - 17 października 2008 r.
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wilczęta....
2012-11-26 1126 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
10  XVIII/99/08 - 17 października 2008 r.
zmiany Statutu Gminy Wilczęta....
2012-11-26 1122 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
XIII sesja
XIV sesja
XV sesja
XVI sesja
XVII sesja
XVIII sesja
XIX sesja
XX sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach do realizacji projektu systemowego pt.: „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w Gminie Wilczęta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
» zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Słobickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
» zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki.
» zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.
» nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Wilczęta nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
» nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Wilczęta nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.
» sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Dębiny Gmina Wilczęta.
» sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Wilczęta Gmina Wilczęta.
» zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wilczęta.
» zmiany Statutu Gminy Wilczęta.
Urząd Gminy w Wilczętach