INFORMACJA -ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

2012-03-20 1134
Art. czytany: 4952 razy

w drodze II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego działek stanowiących własność Gminy Wilczęta - Nr 74/13 i 74/14 obręb Dębiny i Nr 15/14 obręb Słobity.

RRBOś.6840.2.2011/2012 Wilczęta, dnia 19.03.2012 r.


INFORMACJA


„Wójt Gminy Wilczęta informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilczęta oraz na stronie internetowej www.ugwilczeta.bip.doc.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego działek stanowiących własność Gminy Wilczęta - Nr 74/13 i 74/14 obręb Dębiny i Nr 15/14 obręb Słobity.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Dębiny i Słobity i na stronie internetowej www.ugwilczeta.bip.doc.pl
Wójt Gminy
Bogusław Szczerba