Informacja -możliwość nabycia działki rolnej Nr 353/2 obręb Słobity

2011-04-27 1235
Art. czytany: 5566 razy

Informacja -możliwość nabycia działki rolnej Nr 353/2 obręb Słobity

INFORMACJA


Zawiadamiam, że zgodnie z informacją Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo Skarbu Państwa w Braniewie, istnieje możliwość nabycia działki rolnej Nr 353/2 obręb Słobity o pow. 85,1022 ha.

Osoby zainteresowane winny zgłosić wolę nabycia gruntów w Urzędzie Gminy w Wilczętach, pokój Nr 17, tel. 55-249-65-04 w. 35 – w terminie do 06 maja 2011 roku.


Wójt Gminy
Wilczęta, dnia 27.04.2011 Bogusław Szczerba