V/31/15 - wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2015-03-18 0939
Art. czytany: 1299 razy

Z dnia: 13 marca 2015 r.

Treść uchwały w załączenniu.