Zaproszenie do składania ofert

2018-04-11 1416
Art. czytany: 3663 razy

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.