Ogłoszenie

2018-03-29 1329
Art. czytany: 3263 razy

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. „ Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Gminy Wilczęta”