Ogłoszenie o przetargu

2017-08-28 1342
Art. czytany: 3036 razy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: „Remont budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Starym Siedlisku”